Υπηρεσίες

1

Μέτρηση βιολογικής ηλικίας

Η γήρανση είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για τις περισσότερες Χρόνιες ασθένειες. Η βιολογική ηλικία και ο ρυθμός γήρανσης είναι καλύτερη προγνωστικοί δείκτες για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνιση ασθενειών σε σύγκριση με την χρονολογική ηλικία.

2

Εξειδικευμένες μετρήσεις

Μέτρηση σπλαχνικού λίπους Είναι το λίπος που περί βάλει τα ζωτικά όργανα στην περιοχή του πυρήνα του σώματος γύρω από το στομάχι.

4

Μέτρηση μεταβολικής ηλικίας

Η λειτουργία αυτή υπολογίσει τον βασικό σας μεταβολισμό (BMR) και χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους υπολογίσει την ηλικία που αντιστοιχεί σε αυτόν.

3

Μέτρηση μυϊκής μάζας

Η μέτρηση μυϊκής μάζας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης.

5

Διατροφή μέσο ανάλυση DNA

Μαθαίνεις το διατροφογενετικό σου προφίλ με βάση το DNA σου ποιες τροφές είναι κατάλληλες για το δικό σου οργανισμό , γνωρίζεις με ακρίβεια ποια θρεπτικά συστατικά είναι ωφέλιμα για το σώμα σου και πια δίαιτα θα σε βοηθήσει καλύτερα στην απώλεια βάρους.